hund
Informasjon om studiet:
Dyrlegesekretær
(også kalt klinikkassistent, dyreklinikksekretær, sekretær etc)

En dyrlegesekretær skal bistå med mottak, salgsoppgaver og resepsjonist oppgaver i en klinikk eller i andre bedrifter. Innen legemedisin har vi leger, sykepleiere, legesekretærer mens i veterinærmedisin har vi
veterinær og dyrepleiere. Vi tilbyr derfor en utdanning for sekretæren i klinikken. Fundamentet er fagbrev i salg, service og sikkerhet med en spesialiseringsdel innen klinikkfag for sekretær.

Studiestart: august. Søknadsfrist til studiet er satt til 30 juli. Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Plassene bruker å være besatt ved denne tiden, men det kan være noen muligheter ved avmelding eller liknende. Elever som søker tidligere og får tildelt studieplass kan starte på nettskolen nå og være med på samlinger når disse starter. Dermed får man bedre tid til å lese og sette seg inn i nettskolen. Vi har utsatt søknadsfrist da søknader ikke har kommet frem til oss pga feil på skjemaskript eller kommunikasjonen med Java. Vi ber deg om å sjekke at du får svar/kvittering fra oss for ellers må du ta kontakt.

Dyrlegesekretærer utdannes for å bli kvalifisert kontorpersonale.
Utdanningen er delt i to med en sekretærdel(salgsfag) og klinikkfag.
Spesialiseringen innen klinikkfag er tilpasset veterinærrelatert sekretærarbeid.
I jobben gjør du alt fra mottak av kunder til kontorarbeid.
Veterinærklinikker, dyrehospital og dyreklinikker er studiet rettet mot, men det er mulig å bruke kunnskapene til andre roller innen relaterte yrker. Det er mange andre yrker utdanningen kvalifiserer til innen andre
sekretærjobber. Salg- service og økonomirelaterte yrker han stort behov for personer med denne type utdanning/fagbrev. Det er også lagt til rette for at studentene skal kunne ta fagbrev i salgsfaget (inkludert i prisen- verdi 16000kr,og elevene melder seg opp til offentlig eksamen).

Det er ikke noe problem å jobbe samtidig som du studerer hos oss. Det er faktisk det som er målet våres at du skal kunne. Du kan ta studiet kun som et nettstudie om du ønsker dette, men da vil vi gi ekstra veiledning over telefon og mail i steden for at du er på forelesninger.

Personlige egenskaper
Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.
Du behøver ikke å bo i nærheten av studiestedet da det er samlinger fire ganger i løpet av året og det er overnattingsmuligheter under samlingene.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • mottak av pasienter
 • veterinærsekretæren møter pasienten først ved ankomst.
 • bruk av IKT systemet til registreringer av diagnoser og takster
 • medhjelper ved laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kvalitetssikring og koordinering
 • avtale timer med pasienter over telefon
 • kunderådgivning innen fôring, stell m.m.
 • ha økonomisk oversikt og bestille/fakturere varer
 • hygiene og renhold
 • salg, mersalg og markedsføring
 • reklamasjonsbehandling og kundepleie

Erfaringer med studiet

Mange av elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb eller praksisplass, hvor de bruker utdanningen aktivt. Elevene tilfører ny kunnskap inn i klinikkene siden de har en komplimenterende retning hvor vi ser at særlig forståelsen av salgsrollen, økonomi kunnskap og forståelsen av koordineringen i klinikken er viktig.
Denne rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, bestillingsrutiner, lagerføring, kundemottak, service og enkle behandlingsrutiner er et ønske hos veterinærklinikker. Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statenssatser.

Organiseringen av studiet

Det er lagt opp til fire samlinger i løpet av studietiden. Samlingene starter på fredagskvelden og varer til søndagskvelden. Det er innleveringsoppgaver og forberedelser til hver samling. Dette gir konsentrerte og effektive samlinger med 80 undervisningstimer.
Det tilbys i tillegg tre kollokvie samlinger for de som ønsker å jobbe i sammen med oppgaver og liknende. Dette er frivillig.
Alt av oppgaver, informasjon, lydklipp og faglitteratur vil ligge på læreplatformen. Den nettbaserte delen består av fagstoff på en læreplattform( med logg inn), innleveringer, lyd/videofiler og andre tips/oppgaver ligger der. Fagstoffet deles inn i to moduler med en avsluttende eksamen til hver modul.
Det deles ut avsluttende diplom med karakter og sammendrag av gjennomgått pensum. Gjennomføringen av salgsfagbrevsprøven utføres i bedrift og gir et offentlig godkjent salgsfagbrev for elever med godkjent praksis.

Hvilke betalingsordninger finnes det?

Det er muligheter for å få en rentefri betalingsordning fra FagSenteret.
Dette utgjør avdrag på 2500 kr per mnd i studietiden. Det er ikke muligheter for å søke lån i lånekassen, men det er muligheter for å søke støtte til utdanningen fra LO (8000 kr gis til medlemmer som tar fagbrev) og det er muligheter for å søke utdanningslån hos DNB. Ta kontakt for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt om det er flere spørsmål knyttet til studiet.

Om du søker før så vil du ha mulighet til å starte på nettskolen med en gang du er godkjent som student. Noe som gir deg bedre tid til å bli kjent med nettskolen.

Aktuelle arbeidssteder

Dyrlegesekretærer er medisinsk kontorpersonale som er tilpasset veterinær relatert sekretærarbeid. I jobben gjør du alt fra enkelt medisinsk arbeid til kunde og kontorarbeid.

Veterinærklinikker, dyrehospital og dyreklinikker er studiet rettet mot, men det er mulig å bruke kunnskapene til andre roller innen veterinærrelaterte yrker. Det er lagt til rette for at studentene skal kunne få opplæring til fagbrev i salgsfaget innen praksiskandidatordningen(inkludert i prisen- verdi 16000kr).


Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse og/eller 5 års erfaring innen relaterte yrker og/eller Fullført 2 årlig videregående og fagbrev.
Det vil si at vi godkjenner ulik relevant praksis og dette kan erstatte annen skolegang. Vi anbefaler derfor å søke eller ta kontakt om du er usikker.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegesekretærer(også kalt veterinærsekretær)jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Du behøver ikke å bo i nærheten av studiestedet da det er samlinger fire ganger i løpet av året og det er overnattingsmuligheter under samlingene. Det er muligheter for å ta fly, tog eller buss til Skarnes og du vil bli hentet der.

Kompetansemål

Hovedområdet omfatter kundebehandling, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for intern kontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT systemer.

Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.
Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å kommunisere med kunder og leverandører og presentere/kjenne til produkter. Etablere kundekontakt, avdekke behov og selge inn løsninger
Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å utforme tilbud og dokumentere arbeidsoppgaver som ledd i bedriftens kvalitetssikringsarbeid.
Å kunne benytte informasjonskilder om kunder, leverandører og produkter som grunnlag for service og kommunikasjon med kunder.
Å kunne beregne pris og vurdere tallstørrelser i tilknytning til salg, tilbud og økonomiske resultater. Det vil også si å beregne merverdiavgift og omløpshastighet.
Å kunne bruke digitale verktøy i salgsfaget innebærer å bruke IKT systemer ved utføring av arbeidsoppgaver.

Du vil få mulighet til å praktisere de sentrale fagområdene på virkelige problemstillinger, kundebehandling og prosjekter i løpet av utdannelsen. Vår erfaring er at det først er da du virkelig lærer – når du gjør ting i praksis.

Avisreportasje 2010

Søknadsskjema finner du her!

 

Pris for studiet: 2500 kr per mnd (etter vår rentefrie avbetalingsordning-tilsammen 29500 kr for hele året).

Plan for første samling:

Excelkurs for de som ønsker dette på torsdag og fredag fra kl 10.00-15.30

Fredag:
Mottak på Hotel Hadeland fra kl 18-21.00. Omvisning og introduksjon av kurset.
Bli kjent med lærer og studenter. De som ikke kan komme til kl 18 bør gi beskjed for da starter undervisning.

Lørdag:
kl 09.00 - 12.30, Undervisning med Kruuse (Sylvia Riddarsporre)

kl 13.30 - 18.00, Undervisning med Kruuse(Sylvia Riddarsporre)

 • Kliniske instrumenter og utstyr
 • Hygiene i klinikk
 • rutiner i klinikker

Søndag:
kl 09.00 - 11.00, Besøk på Kenell/klinikk
kl 12.00 - 18.00, Undervisning med Tine R. og Mette K. innen salgsfremmende tiltak og økonomi.

Forbehold om endringer. Evt vil andre forelesere i undervisningsplanen flyttes hit.

Velkommen til utdanning hos FagSenteret

 

Starter:

august

Sted:

Hotel Hadeland

 

58403 - 14.01.10