Innhold i fagbrevet i salgsfaget

PDF dokument

Kort informasjon om fagbrev

 

PDF dokument Søknadsskjema til fagbrev
  Markedsføring
  • Forretningsplan.
  • Etablering av bedrift og idèutvikling. Foretaksformer og registrering.
  • Markedsplanlegging. Behov, motiv og kjøpsprosessen.
  • Kjøpsadferd og fasene i salgsarbeidet. Service og de ansatte. Enkle serviceoppdrag.
  • Kommunikasjon og kommunikasjonsmodellen.
  • Logistikk.
  • Reiseliv og samferdsel.
  • Netthandel, telefonsalg og direkte salg.
  • Ekstern, intern og interaktiv markedsføring.
  • Konkurransemidlene i markedsføringen og konkurrentanalyse.
  • Produktlansering og produktutvikling.
  Sikkerhet
  • HMS, lover og forskrifter. Lov og rett i kjøp og salg.
  • Fysisk, teknisk, manuell og administrativ sikring.
  • Førstehjelp og beredskapsplanlegging.
  • Generelt om sikkerhet. Brann, risikoanalyser, tyveri og sikkerhetsarbeid.
  • Ansettelser og intervjuer. Yrkesetikk.
  • Konflikthåndtering og juss.
  • Ikt og sikkerhet(som salgsverktøy).
  Økonomi
  • Regnskap og forståelsen av dette. Kontoarbeid, mva, lønn og dokumentasjoner.
  • Finansiering av bedriften. Kapitalbehov og dekning.
  • Budsjetter. Månedsbudsjett, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett.
  • Rekruttering og ansettelser.
  • Personalutvikling.
  • Organisasjon, samarbeid og ledelse.
  • Finne prisen på produktet.
  • Verdikjede, kvalitet og sikring av verdikjeden.

  Pensum er i henhold til VG3. Innhold i kurset er i fra bøkene til service og samferdsel; salg, service og samferdsel- økonomi, sikkerhet og markedsføring av økonomiforlaget ved Mar-Ann Bolstad, Turid Hansen Wik, Lars Ottesen og Alf H Øyen. Tom Rodbøl og Per Brynhildsvoll. Per Nørgaard. Mars 2008.

   

Starter: Når du er tatt inn som student
Varighet: ett år
Samlinger: 4 timer
mandager en gang i måneden
Oppgaver og nettbasert innhold

 

13506 - 13.01.10