Markedskonsulent oppdrag og markedsanalytiker ved MarkUp

Jeg har den glede av å kunne tilby dere hjelp for å bistå med markedsføringen i ditt firma. Vi kan bistå din virksomhet i alle faser av et analyseprosjekt og kan hjelpe deg med å utarbeide og tilpasse spørreskjema, gjennomføre datainnsamling, utarbeide og distribuere resultatene samt med rådgivning i etterkant.

MarkUp gjennomfører alle typer markedsanalyseprosjekter:

Konkurrentanalyser
Kartlegging av behovene i markedet og konkurrentenes tilbud. Hvilke utfordringer finnes i markedet? Hva foretrekker evt kundene?

Kundetilfredshets- (KTI) og lojalitetsundersøkelser
Alle virksomheter har et marked - og i dette markedet har virksomheten kunder eller brukere eller medlemmer. Systematiske tilfredshets- og lojalitetsprogrammer svært viktig for å kartlegge virksomhetens egne prestasjoner sett med kundenes øyne.

Profilundersøkelser
Kartlegging av profil, markedsposisjon og kunnskap om virksomheten.

Målgruppesegmentering
Finn din målgruppe og forstå hvordan du bør rette profileringen inn mot disse.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelser
Hvor godt trives arbeiderne i din bedrift og hva er det som gjør dem fornøyde/missfornøyde?

Reklame-/annonsetester
Gir reklame/annonser ønsket effekt? Når budskapet i reklamen/annonsene målgruppen.

Miljøundersøkelser
Kartlegger samarbeidsevne, lagbygging, motivasjon, trivsel og mestring i bedriften/organisasjonen.

Andre produkter/tjenester:
Adferdsundersøkelser
Effektmålinger/tracking
Kvalitative undersøkelser som f. eks. dybdeintervju og gruppesamtaler
Omnibus og ad-hoc undersøkelser rettet mot forbrukere og næringsliv

Bakgrunn til markedsanalytikerne:
2 årig økonomi og administrasjon
1 årig markedsføring og ledelse
2 årig master i økonomi og ledelse(analyse og metode med spesialisering innen markedsføring)
1 årig praktisk pedagogisk utdanning

 


2760 Brandbu
Telefon: 97 16 46 79

10000 - 14.01.10