Bok for det nye kurset (trolig samme som for grunnleggende Excel da boka er omfattende): ” http://edukeas.g5.nsn.no/webshop/product/2345/368”
Tid for forrige kurs: 3 kvelder av 3 timer

Forventet bakgrunn hos deg
 • Du MÅ ha tallforståelse.
 • Du er bruker av PC i det daglige.
 • Du bruker Excel jevnlig og/eller kjenner Excel som arbeidsverktøy.
NB! Helt grunnleggende pc-funksjoner, regneoperasjoner og regnefunksjoner vil ikke bli gjennomgått. Kveld 1 (fra gammelt kurs med Office 2003):
 • Diagram (kap 8)
  • Rask konstruksjon av diagram.
 • Kobling av diagram mot Word og PowerPoint (deler av kap. 18)
  • Statisk og dynamisk kobling.
 • Lister og Pivottabell (kap. 12 og 13) – repetisjon fra grunnleggende kurs.
 • Formler og funksjoner
  • Bli kjent med noen enkle funksjoner (summer, min, maks, antall – oppgave 6 og 7 side 28 - oppvarming)
  • Relativ og absolutt cellereferanse (kap. 14)
  • Undersøke struktur (kap 14).
  • Forstå feil (kap. 14).
  • Assorterte funksjoner (kap 14)
Kveld 3 (fra gammelt kurs med Office 2003):
 • Oppsummering av kveld 1
 • Sammenslåing av ”like” lister
 • Hva-Skjer-Hvis (kap. 15)
  • Målsøking
  • Problemløseren
  • Scenariobehandling og scenariosammendrag
  • Datatabell
Kveld 3
 • Oppsummering av kveld 2
 • Maler (kap. 16)
 • Dele arbeidsbok (kap. 17)
 • Emner i excel etter ønsker fra kursdeltakerne
 • Evaluering

 

 

 

10592 - 20.01.10