Informasjon om studiet:
Butikkleder
(utdannelsen passer også for arbeid som personalansvarlig, butikksjef,
markedsføringsansvarlig, kontormedarbeider)

En butikkleder skal bistå med mottak, salgsoppgaver og resepsjonist
oppgaver i en klinikk eller i andre bedrifter. Studiet passer deg som ønsker en
karriere innen varehandel og som liker kontakt med mennesker.
Vi tilbyr derfor en utdanning innen personalledelse, salg, butikkdrift, hms, økonomi og jus.
Fundamentet er fagbrev i salg, service og sikkerhet med en
fordypningsdel innen disse fagene.

Studiestart: august, hvert år. Søknadsfrist til studiet er
satt til 30 juli. Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. etter at vi har
mottatt søknad og du har fått godkjentstudieplass.
Det vil si at din søknad vil bli vurdert ut i fra kriterier til opptak.
Tidlegere utdanning og arbeidserfaring vil bli vurdert etter relevans. Elever som søker
tidligere og får tildelt studieplass kan starte på nettskolen nå og være med på samlinger
når disse starter. Dermed får man bedre tid til å lese og sette seg inn i nettskolen.

Salg- service og økonomirelaterte yrker han stort behov
for personer med denne type utdanning/fagbrev. Det er lagt til rette
for at studentene skal kunne ta fagbrev i salgsfaget(inkludert i prisen-
verdi 16000kr,og elevene melder seg opp til offentlig eksamen).

Personlige egenskaper:
Du bør ha interesse for arbeid i varehandelen, like å møte mennesker
i kjøp og salgssituasjoner. Butikkledere arbeider tett på sine medarbeidere
og leverandører, og bør derfor like å samarbeide med andre.

Det er ikke noe problem å jobbe samtidig som du studerer hos oss. Det er
faktisk det som er målet våres at du skal kunne. Samlingene er frivillige og det er
overnattingsmuligheter ved kursstedet. Det er muligheter for å ta fly, tog eller
buss til Roa og du vil bli hentet der.
Du kan også ta studiet kun som et nettstudie om du ønsker dette. Da vil vi
kunne gi ekstra veiledning over telefon og mail i steden for at du er på forelesninger.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale
arbeidsoppgaver:
• Kundebehandling
• Leverandørkontakt
• Arbeidsrutiner og HMS i butikk
• Butikkinnredning og renhold
• Opplæring av medarbeidere
• Regnskapsrutiner
• Økonomisk oversikt og bestilling/fakturering av varer
• Vareplassering
• Salg, mersalg og markedsføring
• reklamasjonsbehandling

Du bør ha interesse for butikkdrift, og like å møte nye
mennesker.

Erfaringer med studiet

Dagens utvikling stiller stadig sterkere krav til utdanning.
Ved å studere hos oss vil du få den nødvendige kunnskap som du trenger for å utvikle deg tilå bli en god leder.
Mange av elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb. Elevene tilfører ny
kunnskap inn i butikkene siden de har en komplimenterende retning hvor vi ser at særlig forståelsen av
salgsrollen, økonomi kunnskap og forståelsen av koordineringen i klinikken er viktig.
Behovet for mennesker med kjennskap til personalledelse, bestillingsrutiner, innredning av butikk, kundemottak, service
og økonomiskdrift er stort. Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Man har også krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev og med tillegg som butikkleder, noe som er regulert etter statenssatser.

Organiseringen av studiet

Det er lagt opp til fire samlinger i løpet av studietiden. Samlingene
starter på fredagskvelden og varer til søndagskvelden. Det er
innleveringsoppgaver og forberedelser til hver samling. Dette gir
konsentrerte og effektive samlinger med 80 undervisningstimer.
Det tilbys i tillegg tre kollokvie samlinger for de som ønsker å jobbe
i sammen med oppgaver og liknende. Dette er frivillig.
Alt av oppgaver, informasjon, lydklipp og faglitteratur vil ligge på
læreplatformen. Den nettbaserte delen består av fagstoff på en
læreplattform( med logg inn), innleveringer, lyd/videofiler og andre
tips/oppgaver ligger der. Fagstoffet deles inn i to moduler med en
avsluttende eksamen til hver modul.
Det deles ut avsluttende diplom med karakter og sammendrag av gjennomgått
pensum. Gjennomføringen av salgsfagbrevsprøven utføres i bedrift og gir
et offentlig godkjent salgsfagbrev for elever med godkjent praksis.

Hvilke betalingsordninger finnes det?

Det er muligheter for å få en rentefri betalingsordning fra FagSenteret.
Dette utgjør avdrag på 2500 kr per mnd i studietiden. Det er ikke
muligheter for å søke lån i lånekassen, men det er muligheter for å
søke støtte til utdanningen fra LO(8000 kr gis til medlemmer som tar
fagbrev) og det er muligheter for å søke utdanningslån hos DNB. Ta
kontakt for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt om det er flere spørsmål knyttet til studiet.

Om du søker før så vil du ha mulighet til å
starte på nettskolen med en gang du er godkjent som student. Noe som gir
deg bedre tid til å bli kjent med nettskolen.

Aktuelle arbeidssteder

Butikkleder er kvalifisert til arbeide innen salgsledelse. Dermed finnes det mange I jobben gjør du alt innkjøpsarbeid til kunde og kontorarbeid. Du kan også jobbe med personalledelse, resepsjon, salgsledelse, regnskap, logisitkk og annet kontorarbeide o.l. Det finnes med andre ord mange andre karriere muligheter med en slik utdanning.


Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse og/eller 5 års erfaring
innen relaterte yrker og/eller Fullført 2 årlig videregående og fagbrev.
Det vil si at vi godkjenner ulik relevant praksis og dette kan erstatte
annen skolegang. Vi anbefaler derfor å søke eller ta kontakt om du er
usikker.

Kompetansemål

Hovedområdet omfatter kundebehandling, prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for intern kontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av IKT systemer.

Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.
Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å kommunisere med kunder og leverandører og presentere/kjenne til produkter. Etablere kundekontakt, avdekke behov og selge inn løsninger
Å kunne uttrykke seg skriftlig innebærer å utforme tilbud og dokumentere arbeidsoppgaver som ledd i bedriftens kvalitetssikringsarbeid.
Å kunne benytte informasjonskilder om kunder, leverandører og produkter som grunnlag for service og kommunikasjon med kunder.
Å kunne beregne pris og vurdere tallstørrelser i tilknytning til salg, tilbud og økonomiske resultater. Det vil også si å beregne merverdiavgift og omløpshastighet.
Å kunne bruke digitale verktøy i salgsfaget innebærer å bruke IKT systemer ved utføring av arbeidsoppgaver.

Du vil få mulighet til å praktisere de sentrale fagområdene på virkelige problemstillinger, kundebehandling og prosjekter i løpet av utdannelsen. Vår erfaring er at det først er da du virkelig lærer – når du gjør ting i praksis.

 

Søknadsskjema finner du her!

 

Pris for studiet: 2500 kr per mnd (etter vår rentefrie avbetalingsordning-tilsammen 29500 kr for hele året).

Plan for første samling:

Excelkurs for de som ønsker dette på torsdag og fredag fra kl 10.00-15.30

Fredag:
Mottak i Brandbu fra kl 17-21.00. Omvisning og introduksjon av kurset.
Bli kjent med lærer og studenter. De som ikke kan komme til kl 18 bør gi beskjed for da starter undervisning.

Lørdag:
kl 09-18.00. Undervisning og besøk i butikker

  • Butikkinnredning og salgsfortåelse

    Lunch ca kl 11.

Søndag:
kl 09-11.00, Butikkledelse ved markedsansvarlig for en av de største kjedene i Norge.
kl 12- 18.00, Undervisning med Tine R. og Mette K. innen salgsfremmende tiltak og økonomi.

Velkommen til utdanning hos FagSenteret

 

Starter: August.
Sted: I nærheten av Gardermoen.

11075 - 14.01.10