Omtale

Er du en av de som kan kjenne deg igjen i følgende;

Det er innkallet til et møte. Rapporten er sendt ut til møtedeltakerne, hvor du er en av dem. Rapporten har nytt design. Ser jo veldig pyntet ut. Rapporten består av mange sider. Detaljert og sammendratt informasjon. Grafer, søyler og fargelagte kaker er en del av rapporteringen. Du føler at angsten kryper inn i mellomgulvet. Du trykker på print – legger rapportene i kronologisk rekkefølge inn i permen for ”økonomirapporter” og tenker når du setter permen på plass i hyllen;

 • Hjelp! Dette forstår jeg ikke…
 • Hva skal jeg spørre om?
 • Er dette under kontroll? Drives vår virksomhet bra?
 • Kan jeg lese ut fra rapporten eventuelle sykdomstegn?
 • Kan jeg forstå ut fra rapporten hvor ”skoen trykker”?
 • Hvordan sikre meg at beslutninger tas på et riktig grunnlag?
 • Har jeg mulighet til å stille krav til rapporten?
 • Hvilke krav kan jeg stille for å gi meg innsikt?
 • I det hele tatt; hva kan en økonomisk rapport fortelle meg?

Dette er et Seminar som skal gi våre deltakere økt forståelse for økonomiske rapporter, begreper og nøkkeltall.

Hva om du ved neste møte føler trygghet i stedet for frustrasjon?

Hva om du er den som kan sette krav til rapporteringen? Eller påpeke mangler?

Hva om du er den som kan stille de kritiske og nødvendige spørsmålene?

Dette Seminaret er ikke ment å være et fullverdig Seminar i økonomi – men heller i økonomiforståelse. Vi kommer derfor til å fokusere mye på dynamikken i regnskapet – og mindre på lover og regler knyttet opp til regnskapsføring.

Det stilles høyere og høyere krav til styremedlemmer, toppledere, mellomledere og budsjettansvarlige både gjennom lovverk og selskapenes organisasjonsstruktur, forventinger og ansvarsområder.

Det er uansett ikke en selvfølgelighet at disse yrkesgrener, posisjoner og verv har den grunnleggende kunnskap innen økonomi for å forvalte sin stilling.

Kan man ved et todagers seminar gjøre inkompetanse om til kompetanse på økonomi? Ja! Mener vi.

Vi ønsker å gi deltakerne økonomiforståelse slik at du ved neste møte;

 • Involverer og engasjerer deg i virksomheten på en ny og tryggere måte.
 • Etterlyser nøkkeltall som ikke er presentert i rapporten, men som er viktig for virksomheten
 • Er i stand til å fange opp eventuelle sykdomstegn i virksomheten.
 • Ved møteslutt har du/dere tatt beslutninger i virksomheten basert på nåsituasjon og har kunnskap nok til å bruke økonomirapporten som et ledd i videre utvikling av virksomheten.

Målgruppe

Seminaret/kurset er utformet med tanke på alle som i kraft av sin stilling eller verv har et ønske om å forstå økonomi og rapportering, samt bruke informasjonen i sitt videre arbeid. Få kontroll ved økt forståelse – krev mer forståelig informasjon!

Kan passe for:
 • Toppledere
 • Mellomledere
 • Budsjettansvarlige
 • Grundere
 • Styremedlemmer
 • Andre som ønsker å få kompetanse i økonomiforståelse
DAG 1  
08.30 Registrering
09.00 Åpning
 • Presentasjon
 • Målsetning for seminaret
 • Avklare forventinger
09.30 Grunnleggende økonomiforståelse
 • De økonomiske sammenhengene i en bedrift
 • Balanse – hva forteller en balanse oss, og hvorfor er dette virksomhetens temperaturmåler?
 • Resultat – sier noe om verdiene som skapes gjennom virksomheten
 • Sammenheng mellom resultat, likviditet og kontantstrøm
12.00 Lunsj
13.00

PRAKTISKE ØVELSER MED BRETTSPILL

Økonomiske begreper og nøkkeltall
 • Hvilke begreper er de viktigste, - og hvor i regnskapet finner vi disse?
 • Bruk av nøkkeltall i beslutningsprosessen
15.00 Sju skritt mot konkurs
 • Sykdomstegn i virksomheten. Kan vi ved økt økonomiforståelse hindre dårlig utvikling i virksomheten
16.30 Oppsummering av dagens lærdom
17.00 Slutt for dagen

 

DAG 2  
09.00 Økonomi er gøy!
 • Praktisk øvelse med brettspill; resultat, balanse og nøkkeltall
11.45 Refleksjoner
 • Er vi fornøyde med utviklingen i Selskapet
 • Hvilke tiltak kan Selskapet AS gjøre for å drive mer lønnsomt?
12.00 Lunsj
13.00 Praktisk analyse av regnskap og budsjett
 • Excel-verktøy, ”AGTRE” for analyse og mulige tiltakspunkter for økt avkastningsgrad
15.00 Krisetegn i regnskapet
 • Ulike tegn på mulige problemer i en bedrift for å kunne sette inn tiltak på så tidlig tidspunkt som mulig
16.30 Oppsummering av dagens lærdom
17.00 Slutt for dagen

 

FOREDRAGSHOLDERE

Gry Wigre

Gry Wigre

Gry Wigre er utdannet Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun har gjennom 18 år vært grunder og daglig leder i økonomiselskapene GG Team Økonomitjeneste og senere Amesto Business Partner. Hun har arbeidet operasjonelt ut mot små og mellomstore bedrifter med områdene; styrerådgivning, økonomirådgivning, analyser/rapporter/budsjetter, årsoppgjør og ligning. Dette har gitt henne bred erfaring fra mange forskjellige bransjer.

I selskapets levetid har hun som leder håndtert perioder med sterk vekst og rekruttering, nedgangstider med nedbemanning og omorganisering, oppkjøp, fusjoner og fisjoner. Hun har holdt kurs og foredrag innenfor området økonomi både bedriftsinternt og eksternt.

Gry Wigre arbeider i dag i selskapet Onmii AS, en ny virksomhet under oppbygging.

 

Eva Aunemo

Eva Aunemo

Eva Aunemo er utdannet revisor fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Hun har, foruten å arbeide i 10 år som revisor i selskapet BDO Noraudit, vært daglig leder i Ankerløkken maskin i en årrekke. De siste 3 årene har Eva Aunemo vært salgs- og leveranseansvarlig i outsourcingsprosesser for små og mellomstore bedrifter for økonomiselskapet Amesto Business Partner AS. Hun har med sin økonomikompetanse og i sin rolle som salgsansvarlig vært en vesentlig relasjonsbygger og rådgiver inn i bedriftsmarkedet. Eva Aunemo har gjennom sitt arbeide kompetanse innenfor områdene ledelse, organisasjonsutvikling, nedskalering, markedsføring, salg, salgsledelse samt internasjonale markeder.

Eva Aunemo arbeider i dag som salgsjef i virksomheten Onmii AS

 

Per Kristian Andersen

Per Kristian Andersen

Per Kristian Andersen har lederutdanning og tittelen Bedriftsøkonom fra BI. Han har også mesterbrev og erfaring fra grafisk bransje. Han har i en årrekke ledet HTR Grafiske senter før han startet å arbeide med regnskap og rådgivning. Med sin allsidige erfaring fra privat næringsliv og regnskapsbransjen har Per Kristian Andersen opparbeidet kompetanse på økonomiforståelse og kritiske suksessfaktorer for bedrifter. Han har god erfaring ved å bruke økonomistyring aktivt både for egen bedrift og for kundebedrifter slik at man kan se fallgruver og treffe riktige tiltak til riktige tider.

Per Kristian arbeider i dag som konsulent innen regnskap og rådgiving og er Administrasjonssjef for selskapet Onmii AS.

 

 

15157 - 11.02.10